B. Arab
B. Arab, 17.10.2020 21:13, DhiniOctaviaaaa

Tolong ya cuma no 6 sama 7


Tolong ya cuma no 6 sama 7 ​

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Arab

image
B. Arab, 19.08.2019 11:47, yay1380
Memahami dan menghargai perbedaan jumlah bilangan rakaat dalam pelaksanaan shalat tarawih ,merupakan salah satu wujud akhlak mulia umat islam yang dinamakan​
Jawaban: 2
image
B. Arab, 19.08.2019 16:42, Anggun450729
Pohon-pohon kelapa itu tumbuh di tanah lerengantara pepohonan lain yang rapat dan rimbun.kemiringan lereng membuat pemandangan seberanglembah itu seperti lukisan alam gaya klasik bali yangterpapar di dinding langit. selain pohon kelapa yangmemberi kesan lembut, batang sengon yang lurusmenjadi garis-garis tegak berwarna putih dan kuat.ada beberapa pohon aren dengan daun mudanya yangmulai mekar, kuning, dan segar. ada pucuk pohonjengkol yang berwarna cokelat kemerahan, ada bungabungur yang ungu, berdekatan dengan pohon dadapdengan kembangnya yang benar-benar merah. batang-batang jambe rowe, sejenis pinang dengan buahnyayang bulat dan lebih besar, memberi kesan purba padalukisan yang terpajang di sana.12. cara penggambaran objek dalam teks tersebutadalahw eksplanatorib. realistisc. sugestid. impresionis​
Jawaban: 1
image
B. Arab, 23.05.2017 07:07, popy3921
Muslim di indonesia menghadap kiblat ke arah barat, apakah boleh menghadap kiblat kearah timur? kan bumi itu bulat barat atau timur sama" ketemu
Jawaban: 2
image
B. Arab, 01.11.2017 09:04, putrywulandari4344
Dalam islam mati itu ada dua macam mati dalam keadaan khuznul khatimah dan mati dalam keadaan?
Jawaban: 2
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Tolong ya cuma no 6 sama 7


...

Pertanyaan:

Total masalah yang diselesaikan di situs: 16317821