B. Daerah
B. Daerah, 27.11.2019 20:40, Garreth

Tulisen nganggo aksara jawa!
ina lagi lara untu =

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 18.08.2019 09:53, raihan6541
29. ing ngandhap menika tata kramanipun nampi tamu, kejawi a. nyandhang menganggo kang becikb. nampa tamu kanthi pasuryan sumringahc. nalika tamu bali ngeterke nganti tekan pager omahd. disuguh sing enak-enaktolong dijawab secepatnya ya kak​
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 21.08.2019 09:10, ekacllgmailcom663
Ngoko andhap tangi turu bapak terus adus​
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 03.04.2018 15:07, nisa210618
Tulisen nganggo aksara jawa: sepi ing pamrih, rame ing gawe
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 23.05.2018 17:20, heri5433
Ukara iki tulisen gawe aksara murda suryani menehi adhike klambi bathik
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Tulisen nganggo aksara jawa!
ina lagi lara untu =...

Pertanyaan:

Total masalah yang diselesaikan di situs: 21950516