B. Daerah
B. Daerah, 27.11.2019 20:40, pramana375

Aprag rame karna mati jinemparingan, piye wedharane?

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 28.01.2019 23:50, wekin
Apa sih artinya kaayaan tanah sunda teh gemah ripah gemah ripah = urang kudu toweksa ka tanah air toweksa===rumaksa=miara=rumawat-tit ensingkil=diraksa=kukuh=
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 21.08.2019 16:56, herymitha7099
1. jelasna apa kang teks naratif iku! 2. jelasna bedane naratif ekspositoris lan sugestift3. pada ing ngisor iki gawenen ringkesene! (1) saliyane pomahan warga, lesus uga nyebabake rusake papan lanfasilitas umum kayata dalan-dalan, gedhong , jaringan listrik, sepedhamotor. (2) ora ditemokake anane korban nyawa ing prastawa iki. (3) kridhanepara aparat tni, poln, bpbd sinengkuyung para warga kanggo ngawekani lanngatasi bencana iki ndadekake ora nganti kedawa-dawa. (4) para warga kangomahe rusak wus oleh bantuwan wujud bahan pangan lan material bangunan.4. ukara nomer 1 lan 2 ing teks kasebut kramakna! 5. tembung-tembung kang digaris ngisor jlentrehna tegese! dikumpulkan besokk​
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 08:22, osama2556
Tegese cagehen dhahar lan guling yaiku​
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 09.06.2016 16:48, bungaroro8233
Basa ngoko agemanipun ibu sae sanget ugi taksih enggal
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Aprag rame karna mati jinemparingan, piye wedharane?...

Pertanyaan:

Konu
PPKn, 21.11.2020 12:45
Konu
Matematika, 21.11.2020 12:45
Konu
Matematika, 21.11.2020 12:45
Konu
Matematika, 21.11.2020 12:45
Total masalah yang diselesaikan di situs: 22061004