B. Daerah
B. Daerah, 27.11.2019 20:50, rukmawatii5587

Menawa tibeng nistha, piye wedharane?

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 20.08.2019 02:27, Woroambar8135
Tuliskan aksara jawa dengan nama chery​
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 20.08.2019 14:52, nazmi1323
Pakaryan 1: ukara-ukara ing ngisor iki benerna dadekna krama lugu utawakrama alus! 1. gegayutan karo njupuk lan mbalekake buku utawa lks.a. pak, mangsulake lks teng bu ani.b. pak, arep njupuk bukunipun pak purwanta.c. bu, panggonan lungguhipun pak narya pundi? d. anis lagi ngulihaken buku paket basa jawi marang bu retno.e. badhe takon panggenane lks basa jawi ana pundi bu? f. aku njupuk lk basa jawa bu.g. dikengken pak yatna, mbalekaken buku paket.h. pak wardi mejane sing pundi, iki bukune.​
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 21.08.2019 07:53, rafi123483
Urutaning pupuh serat wedhatama yaiku​
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 19.05.2017 13:13, nina4086
Abdul qodir ngasto boso! dibuat hanacaraka! atas jawabannya diucapkan
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Menawa tibeng nistha, piye wedharane?...

Pertanyaan:

Konu
B. Daerah, 06.12.2019 17:07
Total masalah yang diselesaikan di situs: 22755259