B. Daerah
B. Daerah, 27.11.2019 20:50, dillajuniar

Gawea geguritan kanthi tema kaendahan !

answer
Jawaban: 2

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 16.10.2017 15:33, diwan36
Nggawe ukara pitakon nganggo tambung lantip
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 09:32, bangtaaannn
Blabar manut keterangan camat banjar kabupaten buleleng wenten desa sane keni blabar ageng. makatah tanahe embid tur longsor, pamekasring kecamatan banjar. wewidangan sane pinih banget keni bencana punika : desa sidatapa, miwah tembuku. benacana punika ngawinang wangunan –wangunan umah, pamrajan, pura lan . wangunan punika patut gelis kabecikin, santukan maderbe paiketan sane mabuat ring kauripan manusane. yening wilangin antuk jinah karugian sane kawetuang kirang langkung duang milyar ttigang atus yuta rupiah. ritepengan puniki bapak bupati buleleng sampun ngwehin wantuan marupa bahan wangunan. asapunika taler wantuan saking lsm marupa jinah lan pangan, makadi : beras, gula, mie sane tiosan. kesimpulan berita diatas? ?
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 10.07.2019 20:00, lindhawardani653
Apa arti dari..poltak bulan tula sirajak manggule (s) marharoan donga sahuta dohot iba maulae (i) -#backtoschool2019
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 04.04.2017 15:50, indahsilvia1810
1.wayang kulit iku kesenian tradisional sing kudu 2.wayang kulit ,basa 3.gagah prakosa, sabar drana, iku tuladha 4.bocah sing nduwe watak sombong, gumedhe, tembunge 5.dewa-dewi, mahasiswa-mahasiswi, tuladhane 6.ril-ril sepur sing ana indonesia iku biyen 7.kramakna alus! "aku arep ngeterake simbah nonton wayang 8.dadekna ngoko alus ! "mentri perhubungan badhe rawuh dhateng lokasi kacilakan sepur" kak tolong jawab semua ya, besok dikumpulin..
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Gawea geguritan kanthi tema kaendahan !...

Pertanyaan:

Konu
Matematika, 16.10.2020 10:13
Konu
Sejarah, 16.10.2020 10:13
Konu
Biologi, 16.10.2020 10:13
Total masalah yang diselesaikan di situs: 22059386