B. Daerah
B. Daerah, 27.11.2019 21:30, sayang81

Sinten numpak sepur bayar ora larang

tulis nganggo aksara latin

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 03.02.2017 04:53, Kocloks
Jenis purwakanthi apa kalimat dibawah ini? a. jam siji kliwat limo, montor, montore mlayu ngidul, dullah b. kenes ora ethes c. kere munggah bale d. dhemit ora ndulit, setan ora doyan
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 28.09.2018 07:06, notluz8834
Ratih lan marang pak rt, babagan banyu mambeg ing pekarangan
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 15:43, ardolelaki1
Unsur cerita bisa serupa manungsahewan, utawa apa wae sing diumpamakkake kayamanungsa yaitu​
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 23.08.2019 13:01, Udin3631
Wengi sepidening simbahe roufkodhok ngorek ing tengah wengimahanani getering atiwengi sepi ing perenging giniijen tanpa kanthiati iki nglangut tanpa tepiah, sayektine aku nora sawijiana gusti kang tansah anjampanginalika tahajud ing wengi sucimung pasrah sumarah kabeh papesthidak bukak lembaraning urip ing mangsa kawunkebak dosa kang wus daklakoninanging aku manungsa lumrahtan kalis ing luput lan salahmuga gusti paring berkahkersa nampi anggonku ngibadahtumuju dalan kang mutmainahcari makna nya​
Jawaban: 2
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Sinten numpak sepur bayar ora larang

tulis nganggo aksara latin...

Pertanyaan:

Konu
B. Daerah, 11.04.2020 09:18
Total masalah yang diselesaikan di situs: 22884843