B. Daerah
B. Daerah, 01.08.2020 16:13, RachelVeroniaBagis

Mingkar mingkur angkara Akarana karanan mardi siwi Sinawung resmining kidung Sinumba sinukarta Milih kretarta pakartining ngelmuluhung Kang tumerap nang tanah jawa Agama agening aji Tentukan tembung lingga Tembung andhahan Tembung pulutan Tembung garba Tembung purwakanthi

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 19.08.2019 20:30, kpopp
Tulisan aksara jawa dhek jaman jepang rakyat uripe sengsara
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 19.08.2019 21:30, fiamay4917
Arti tembang pangkur pada 1-14 dalam bahasa jawa
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 20.08.2019 18:50, zakiyaul4519
Jenising tembang kapirang dadi telu yo
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 01:51, unhye6043
Gawe pitakon kasan gagasan taks haonas nganggo bahasa jawa​
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Mingkar mingkur angkara Akarana karanan mardi siwi Sinawung resmining kidung Sinumba sinukarta Milih...

Pertanyaan:

Total masalah yang diselesaikan di situs: 13194295